Mijn favorieten

Voortaan boete bij ontbreken energielabel

Het boetebeleid met betrekking tot een energielabel is vanaf 3 juli 2019 verandert. Voortaan volgt er direct een boete daar waar dit voorheen een voorwaardelijke geldstraf betrof.

Vereist
Bij de transactie van een woning moeten verkopers een geldig energielabel beschikbaar stellen. Bij het ontbreken hiervan kan er door de inspectie een ‘last onder dwangsom’ (geldboete) worden opgelegd. Deze voorwaardelijke geldboete verviel wanneer de eigenaar alsnog het energielabel liet registreren.

Tot gisteren riskeerden woningverkopers dus ‘slechts’ een voorwaardelijke gelstraf indien ze geen geldig label beschikbaar stelden. Nu vervalt dit dus waardoor het van een voorwaardelijk karakter in een verplichting verandert. De verkoper krijgt hierdoor geen tweede kans meer om bij een vergeten energielabel het te corrigeren.

Een energielabel geeft aan in hoeverre een woning energie verbruikt. De meer energiezuinige huizen krijgen een A-label. Daar staat een G-label tegenover voor de minst zuinige huizen. Dit label is sinds 1 januari 2015 verplicht.

Raad van State
Op 17 oktober 2018 deed de Raad van State een uitspraak. Deze uitspraak zorgde ervoor dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het boetebeleid moest aanpassen. Dit is met ingang van 3 juli dus van kracht.

De rechter besloot eerder dat een voorwaardelijke geldboete niet opgelegd kan worden wanneer de woning is verkocht. De verplichting geldt op moment van verkoop waardoor dit door de verkoper niet meer te herstellen is zodra de woning is verkocht. Dit maakt een voorwaardelijke geldboete onuitvoerbaar.

Bedrag
Tegenover het verplichten van de geldboete staat een verlaging in de hoogte ervan. Voortaan wordt een boete van €170,- uitgekeerd aan particulieren en €340,- aan organisaties. Voorheen was dit nog €405,- voor iedereen. De reden voor deze verlaging is dat de boete direct wordt opgelegd.

Op dit moment beschikt ruim 90% van de verkopers over een energielabel bij de verkoop van hun woning.

Als verkoopmakelaar proberen wij onze klanten hier natuurlijk zo goed mogelijk over te informeren. Ben jij benieuwd wat wij als makelaar Rotterdam voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!


Bron: NVM (2019), Ander boetebeleid energielabel woningen