Mijn favorieten

Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Wat is de Wwft?

De Wwft moet voorkomen dat mensen of bedrijven geld witwassen of geld besteden aan terroristische activiteiten. De Wwft is een wet gemaakt door de EU en Nederland is verplicht deze wetgeving uit te voeren.
Een aantal beroepsgroepen is verplicht om deze wet te handhaven, waaronder makelaars.
 

Voorberg NVM Makelaars en Wwft

Voorberg NVM Makelaars bemiddelt voor haar klanten met betrekking tot de verkoop of aankoop van een woning. De belangrijkste verplichtingen voor ons zijn dat wij cliëntenonderzoek uit moeten voeren en dat wij een meldingsplicht hebben. Volgens de Wwft mogen wij niet met een opdracht starten voordat het cliëntenonderzoek is verricht. Het cliëntenonderzoek houdt kort gezegd in dat wij de identiteit van de klant vaststellen, controleren conform de Wwft en vastleggen. Wij vragen een kopie van het identiteitsbewijs om het cliëntenonderzoek onder verkopers uit te voeren. Indien een vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering ontstaat, zijn wij verplicht om hiervan melding te doen bij de FIU.

 

Verkopers én kopers

Het cliëntenonderzoek geldt niet alleen voor de verkoper(s), maar ook voor de koper(s). Voordat het cliëntenonderzoek is afgerond, mogen wij volgens de wet geen koopovereenkomst opstellen. Van de kopende partij hebben wij dus ook een kopie van een legitimatiebewijs nodig.
 

Ongebruikelijke transacties

Indien een vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering ontstaat, zijn wij verplicht om hiervan melding te maken bij de FIU. Voor het niet naleven van de Wwft kan een sanctie, een dwangsom of een boete worden opgelegd aan de makelaar.


Meer over de Wwft en de FIU

Op de website van de overheid vind je meer informatie over de Wwft. FIU-Nederland is op basis van de Wwft de aangewezen organisatie, waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen.